Media podpowiadają

W dzisiejszych czasach wykonanie rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym jest sprawą naprawdę prostą. A to wszystko dzięki aplikacji Program Pity 2013, którą możemy ściągnąć z sieci całkiem bezpłatnie.

pity 2013

Prócz tego cały proces bardzo ułatwia nam kreator, który pomaga w wykonaniu kolejnych czynności np. w doborze stosownego formularza. Chcąc wypełnić deklarację roczną we własnym zakresie, de fakto nie musimy posiadać wykształcenia ekonomicznego, wystarczy wyłącznie że będziemy czytać ze zrozumieniem kolejne komunikaty oraz postępować w zgodzie z nimi.Coraz głośniej w sieci mówi się o pewnym programie na darmowej licencji, który znajdziecie Wy też na mojej stronie. Pełna nazwa tej programów to Program Pity 2012 i jak się okazuje cieszy się dużym uznaniem pośród podatników. A to dzięki temu, że teraz nie trzeba wydawać już kasiorki na księgową, bo nawet o ile rozliczamy się z Urzędem Skarbowym poświęcając własny czas po raz 1-szy to na pewno poradzimy sobie z tym misją. Wysłanie wypełnionego Pita jako e-deklarację również posiada kilka plusów, chociażby nie musimy stać w kolejkach w Urzędzie Skarbowym, ewentualnie nie musimy wysyłać deklaracji pocztą. Możemy uzupełnić Pita o dowolnej godzinie- choćby po pracy. Przy pomocy tego programu szybko i prędko rozliczysz sie z Urzędem Skarbowym za 2012 rok. Aplikacja ta daje kilka sposobów, ponieważ można za jej radą złożyć takie formularze jak: PIT- 28, PIT- 36, PIT- 36L, PIT- 37, PIT- 38, PIT- 39, PIT/B, PIT/D, PIT/2K, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/28A, PIT/28B. Więc jak widać lista jest zupełnie długa, a to zachęca coraz większą ilość podatników. Jeżeli już chcemy podarować 1% podatku na dowolnie wybraną poprzez siebie organizację pozarządową, to z tym również nie będzie kłopotu, bo program ten daje nam taką możliwość.

 

Dlatego nie zwlekaj download program i sam spróbuj! Najnowsza wersja będzie dostępna na początku 2013 roku.

Podatki 2014

Mówiąc o podatkach warto wspomnieć o tym czym tak w rzeczywistości są podatki, z jakich elementów się składają , a ponadto czemu służą.

De facto prawie każdy z nas płaci podatki codziennie, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Więc podatki dotyczą wszystkich, dlatego warto jest posiadać wiedzę na ich temat. Najprościej można powiedzieć, że podatek to ogólne świadczenie, które jest przymusowe. Ma ono charakter pieniężny i jest bezzwrotny. Jeżeli chodzi o konstrukcje podatku to nie jest ona bardzo skomplikowana. Składa się z 5-ciu podstawowych elementów takich jak: podmiot opodatkowania, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawka fiskalna, oraz zwolnienia, ulgi zwyżki. Postaram się nieco dokładniej omówić poszczególne elementy konstrukcji podatku. O ile chodzi o podmiot opodatkowania to możemy wyróżnić tutaj państwo, które jest podmiotem czynnym ze PITYwzględu na to, że reguluje dylematy związane z podatkami oraz dodatkowo jest jeszcze podmiot bierny. Podmiot bierny to ze 100% pewnością podatnik. Przedmiotem podatku określamy zaistnienie pewnej sytuacji formalnej, bądź też prawnej, która zobowiązuje obywatela do zapłacenia podatku. Przedmiot podatku w ogromnej liczbie przypadków jest dany w nazwie podatku. Z kolei podstawa opodatkowania to tak w rzeczywistości wartościowe albo ilościowe ujęcie przedmiotu podatku. Jest niezbędna do obliczenia wysokości podatku. O ile chodzi o podstawę opodatkowania w ujęciu wartościowym to polega ona na tym, że mamy kwotę od której naliczamy podatek np. dochód gotówki, przychód, wartość rynkowa, wartość księgowa. Ilościowe ujęcie dotyczy na przykład podatku podażowego, czyli płacimy podatek którego wysokość jest zależna od liczby szt., ha, t.  Stawka fiskalna może być %-owa, bądź kwotowa. Kwotowa odnosi się do podstawy ujętej ilościowo. W takim przypadku zapłacimy określoną liczbę jednostek pieniężnych za 1 jednostkę podstawy opodatkowania ( xpln/1jed.p.o). Stawka procentowa zwykle odnosi do podstawy ujętej w sposób wartościowy, prezentuje ile % wartości podstawy stanowi podatek. Ostatnim elementem konstrukcji są ulgi zwolnienia i zwyżki podatkowe. Ulgi można stosować  na przykład przez odjęcie ulgi od wartości podatku albo od podstawy. Za pomocą ulg możemy również zmniejszyć stawkę.

Dla Vatowców

Obecnie omówię znany Wam podatek VAT zwany podatkiem od wartości dodanej, bądź też podatkiem obrotowym od towarów i usług.

Jeżeli już chodzi o podmiot tego podatku to mogą nim być osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz dodatkowo osoby fizyczne, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą niezależnie od celów i rezultatów działalności. Tak ja w wypadku każdego podatku kolejnym elementem konstrukcji jest przedmiot i tutaj uważam iż należałoby opisać co może stanowić przedmiot tego podatku.

Więc przedmiotem może być:
 • Odpłatna dostawa produktów i usług na terytorium państwie;
 • eksport produktów;
 • import towarów;
 • wewnątrz wspólnotowe zakupienie produktów
 • wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów

fakty 2013Podstawą opodatkowania jest z pewnością obrót który możemy obliczyć odejmując od kwoty należnej ze sprzedaży brutto kwotę podatku przypadającą do tej sprzedaży. Z tym, że VAT należny to nic innego jak podstawa opodatkowania pomnożona przez stawkę. A VAT naliczony to  suma kwot podatku istniejących na fakturach. Mówiąc o podatku VAT nie można nie wspomnieć o jego cechach a mianowicie jedną z jego najważniejszych cech jest to iż jest cenotwórczy, znaczy to że oddziałuje na cenę towaru. Poza tym jest bezzwrotny i zasila budżet państwa. Nie jest tak, jak PIT czy CIT podatkiem mieszanym gdzie uzyskane środki zasilają częściowo budżety lokalne i budżet centralny. Jeżeli chodzi o stawki to najczęściej występująca jest 23 %, niemniej jednak jest jeszcze stawka wynosząca 8%, pięć% i 0%. Stawka 8% dotyczy artykułów spożywczych, rolnych, wody i nawozów. Kolejna stawka pięć % odnosi się do hodowli, uprawy, oraz do nisko przetworzonych produktów rolnych. Z kolei najmniejsza stawka bo wynosząca 0% dotyczy pomocy edukacyjnych, , a ponadto np. sprzętu dla niepełnosprawnych.

Kończąc na razie zagadnienie podatku VAT warto jeszcze powiedzieć co nieco o zwolnieniach przedmiotowych i podmiotowych. Zwolnienia przedmiotowe dotyczą:

 • usług Poczty Polskiej, usług naukowych, naukowo- badawczych, edukacyjnych, kultury i administracji;
 • dostawy produktów rolnych poprzez rolnika ryczałtowego , a dodatkowo świadczenie usług rolniczych poprzez rolnika ryczałtowego;
 • dostarczenia ludzkich organów, mleka kobiecego;
 • dostawy krwi, osocza i preparatów krwiopodobnych nie będących lekami;
 • dostarczenia złota do NBP;
 • dostawy terenów niezabudowanych innych niż obszary budowlane lub przeznaczone pod zabudowę;
 • dostawy obiektów budownictwa mieszkalnego lub ich części mających być zamieszkane po raz pierwszy;
 • importu gazu i energii elektrycznej w sieci

Zwolnienia podmiotowe dotyczą głównie młodych przedsiębiorców, którzy zaczynają dopiero działalność gospodarczą i nie przekraczają 50 000 zł.

Na tym zakończę dzisiejsze informacje na temat tego podatku chociaż pewnie nie raz jeszcze do niego powrócę.